Hodnoty školy:

– bezpečné prostředí

– inspirativní prostředí pro děti

– inspirativní prostředí pro zaměstnance

– klima školy

– rozvoj motorických dovedností dětí

– rozvoj komunikace a spolupráce dětí

– individualizace každého dítěte

– aby každé dítě našlo své místo a cítilo se dobře

– aby děti byly spokojeny samy se sebou

 

Mise školy:

“Ve zdravém těle zdravý duch.”

 

Vize školy    

  Cílem mateřské školy bude veškeré činnosti směřovat ke stanovené misi. Mise “Ve zdravém těle zdravý duch” obsahuje dva směry.

     V prvním směru se tělem rozumí budova MŠ. Naší snahou bude vytvořit v maximální možné míře bezpečné a inspirativní prostředí pro všechny zúčastněné strany.

     V druhém směru nám půjde o zdraví dětí. Vzhledem k tomu, že zdraví je charakterizováno jako stav psychického, fyzického a sociálního blaha, bude naším cílem rozvíjet v maximální míře všechny zmíněné složky dle individuálních možností dětí a připravovat tak děti nejen na vstup do základní školy, ale také do života.