Charakteristika školy

     Budova Mateřské školy v Želči je situovaná uprostřed obce. V jejím sousedství je kostel a ve svém blízkém okolí má všechny významné budovy obce – OÚ, knihovnu, obchod a naproti školy je autobusová zastávka. Je to škola s celodenním provozem od 6:30 do 16:00 s kapacitou 35 dětí dle rejstříku škol.

     Součástí Mateřské školy je školní jídelna-výdejna. Strava se dováží ze ZŠ J. F. a MŠ Otaslavice.

     K budově MŠ náleží prostorný vydlážděný dvůr, který zvyšuje možnost pobytu dětí venku i za méně příznivého počasí. Společně se školní zahradou, která na dvůr navazuje, poskytují dětem svým zařízením a terénem dostatek možností pro pohybové aktivity v průběhu celého roku.

     Naše mateřská škola vychází z obrazu dítěte v předškolním věku jako aktivního jedince, který žije v prostředí vesnice, kde se všichni znají a denně setkávají. Dítě všemi smysly vnímá přírodu a její zákonitosti, dění kolem sebe a podle svých schopností a možností se zapojuje do dění obce, vytváří si hodnotový systém, sdílí prožívání druhých a učí se vážit si lidí a výsledků lidské práce, lidského zdraví a všech forem života.

Využíváme předností venkovské mateřské školy s blízkostí k přírodě. Okolí Želče je obklopeno zahradami, sady, poli, hájkem se studánkou, není daleko k rybníkům, bývalé pískovně, remízkám a statku. Snažíme se dětem poskytovat i možnosti a příležitosti, které mají děti z měst. Naším záměrem je dovést dítě na konci svého předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přirozenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání.

     Výchovně vzdělávací činnosti jsou doplňovány praktickými ukázkami, návštěvami místních firem, obecní knihovny. Dále děti jezdí na divadelní představení, vystupují na různých akcích pořádaných obcí a v neposlední řadě probíhá v rámci environmentální výchovy spolupráce s ekologickým centrem IRIS v Prostějově.