Blížící se akce

24.5.2024 Olympiáda mateřských škol Doloplazy
7.6.2024 Dětský den na ZŠ Brodek u PV
14.6.2024 Odpoledne pro tatínky
17. 6. 2024 Výlet na rodinnou stáj v Klenovicích na Hané
21. 6. 2024 Ukončení školního roku + rozloučení s předškoláky