Školní jídelna – výdejna

Součástí MŠ Želeč je školní jídelna – výdejna. Strava se dováží ze ZŠ J. F. a MŠ Otaslavice.