Mateřská škola Želeč je s celodenním provozem a to v rozmezí 6:30 – 16:00.

 

Harmonogram dne:

6:30 – 7:30
scházení dětí v horní třídě, spontánní hry a činnosti dětí, rozvíjení podnětů nabízených učitelkou, individuální práce s dítětem

7:30 – 8:15
rozdělení dětí do tříd, spontánní hry a činnosti dětí, individuální práce s dětmi

          8:15 – 8:45

komunitní kruh a činnosti vycházející z ŠVP a třídního vzdělávacího programu, zdravotně preventivní pohybové aktivity – motivované, s hudbou, s náčiním, pohybové hry

         8:45 – 9:30

podávání přesnídávky – podle zručnosti dětí samoobslužná, dostatečně dlouhá doba, pouze k pocitu nasycení, činnosti v koutcích aktivit (hudební, matematický, jazyk a písmena, knihy, ateliér, pokusy, kostky, dramatický, pohybový)

9:30 – 11:30
pobyt venku – pobyt venku, poznávání vesnice a okolí, získávání poznatků o přírodě, hry a zábavné činnosti na dvoře, na zahradě

11:30 – 12:00
oběd

12:00 – 14:00
odpočinek dětí, příprava na spánek; literární chvilka – čtení, poslech pohádek; vzhledem k individuálním potřebám dětí – využití obrázků, prohlížení knih, časopisů aj. činnosti, které neruší ostatní děti

14:00 – 16:00
odpolední svačina, spontánní aktivity dětí, krátké individuální, skupinové činnosti, dokončování činností započatých během dne