Provozní doba

Mateřská škola Želeč je s celodenním provozem a to v rozmezí 6:30 – 16:00.

Harmonogram dne:

6:30 – 8:00 scházení dětí, spontánní hry a činnosti dětí, rozvíjení podnětů nabízených učitelkou, individuální práce s dítětem

8:00 – 9:50 spontánní hry a činnosti dětí, komunitní kruh a činnosti vycházející z ŠVP a třídního vzdělávacího programu, zdravotně preventivní pohybové aktivity – motivované, s hudbou, s náčiním, pohybové hry, podávání přesnídávky – podle zručnosti dětí samoobslužná, dostatečně dlouhá doba, pouze k pocitu nasycení

9:50 – 11:50 pobyt venku – plnění programu pobytu venku (poznávání vesnice a okolí, získávání poznatků o přírodě, hry a zábavné činnosti na dvoře, na zahradě, délka pobytu podle klimatických podmínek s ohledem na vhodnost oblečení dětí, náhradní činnosti v případě nepřízně počasí

11:50 – 12:15 oběd

12:15 – 14:15 odpočinek dětí, příprava na spánek; literární chvilka – čtení, poslech pohádek; vzhledem k individuálním potřebám dětí – využití obrázků, prohlížení knih, časopisů aj. činnosti, které neruší ostatní děti

14:15 – 16:00 odpolední činnosti – spontánní aktivity dětí, krátké individuální, skupinové činnosti, dokončování činností započatých během dne, podávání odpolední svačiny