Před nástupem do MŠ

Co mohou rodiče vykonat, aby vstup dítěte do MŠ byl úspěšný a nenásilný:

– Chodit s dítětem mezi děti, a to i tehdy, má-li sourozence

– Nechávat dítě na určitou dobu v péči jiného známého člověka

– Chodit s ním do nových prostředí

– Zaměřit se na dovednosti sebeobsluhy (při jídle, oblékání, na toaletě)

– Udělat si čas na každodenní společnou chvilku u hry

– Udělat si čas na čtenou pohádku

– Během dne využívat možnosti si s dítětem povídat

– Oceňovat, co se dítěti daří a jasně odmítnout nevhodné chování a vysvětlit proč

– Vyvarovat se výhružek typu: „Počkej, až budeš ve školce…!“, dítě se pak bude obávat    školky předem

– Opatrně zacházet i s vychvalováním školky, „jak tam bude všechno super!“, je nutné se držet reality a mluvit o tom, co asi všechno tam bude dítě moci dělat, vyhneme se tak vytvoření nereálných představ a následného zklamání

MŠ nabízí dětem ještě před nástupem do MŠ adaptační program, který si můžete prohlédnout zde:

Co s sebou první den do MŠ?

  • přezůvky s pevnou patou
  • plastový hrníček
  • oblečení do třídy
  • náhradní oblečení
  • pyžamo

Vše řádně podepsané!