JMENOVÁNÍ POVĚŘENCE

Správce: Mateřská škola Želeč, okres Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem Brodek u Prostějova – Želeč 153, 798 07, IČ: 750 22 281 , jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).

Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 042 23748.

Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA

 

Kontaktními údaji pověřence jsou:

ID datové schránky: 5b36car

adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov

telefonní čísla: 703 140 006, 733 281 378, 732 464 854

e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz