ZÁPIS DO MŠ:

zápis k předškolnímu vzdělávání

formular_zadost_prazdna

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Želeč

 

ŠKOLNÍ ŘÁD A JEHO PŘÍLOHY:

Školní řád 2020 – 2021

Metodické doporučení k zabezpečení rovných příležitostí

Pozdní vyzvedávání z MŠ

Omluvní list

Pověření k vyzvedávání z MŠ

Adaptační program – Mateřská škola Želeč

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – BAREVNÝ ROK

Školní vzdělávací program

 

JÍDELNA

Vnitřní řád školní jídelny – výdejny Mateřské školy Želeč

 

ROZPOČET MŠ ŽELEČ

Rozpočet na rok 2020

Návrh rozpočtu 2021

 

GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Jmenování pověřence